Fritt_verkstedvalg_Meca

Fritt verkstedvalg

FRITT VERKSTEDVALG betyr at du har full garanti- og reklamasjonsrett enten du benytter et merkeverksted eller et frittstående verksted

Meca_bestill_time

 

BILENS GARANTIER GJELDER!

Fritt verkstedvalg er en rettighet alle bileiere har. Det betyr at bilens nybilgaranti gjelder selv om du velger et annet verksted enn der du kjøpte bilen din. Du kan for eksempel velge MECA som er en kjede bestående av over 300 offentlig godkjente bilverksteder. Når du leverer bilen din til MECA kan du være sikker på at alt arbeid utføres i henhold til bilens krav - og med nybilgarantien i behold.

 

MECA TILFREDSSTILLER ALLE KRAV SÅ NYBILGARANTIEN GJELDER.

 

Dette er krav til dokumentasjon, bruk av originale bildeler eller tilsvarende, og at verkstedet er godkjent av Statens vegvesen. Nedenfor kan du lese mer om:

 

   -   Dokumentasjon

   -   Deler av original kvalitet

   -   Godkjent verksted

 

OM DOKUMENTASJON

 

Velger du å bruke et frittstående verksted, husk dokumentasjon på jobben som er gjort og reservedelene som er brukt. Arbeidet skal være fagmessig utført og i henhold til bilprodusentens retningslinjer. Bildelene skal være av original kvalitet, og verkstedet må være offentlig godkjent.

 

Spør gjerne verkstedet om de har kunnskap nok til å vedlikeholde og dokumentere arbeidet på bilen i henhold til garantien. Det er verkstedets ansvar å fremskaffe dette. Er denne dokumentasjonen i orden, så gjelder garantiene på bilen.

 

Her kan du lese mer: http://www.autobransjen.no/Brosjyre_Bilgaranti.pdf

 

OM DELER AV ORIGINAL KVALITET

 

Når man bygger biler, kommer alle delene fra ulike underleverandører. Bremsene kommer fra én produsent, lyddemperen fra en annen, lyskasteren fra en tredje, osv. Bilprodusentens «originaldeler» eller «merkedeler» er i 80 – 85 % av tilfellene laget av andre. De samme produsentene leverer de samme delene til ettermarkedet. Dvs. at du du finner identiske originale deler eller deler av minst samme kvalitet hos de frittstående verkstedene – ofte til en lavere pris.

MECA benytter alltid deler av original kvalitet eller bedre.

 

OM GODKJENT VERKSTED

Pass på at verkstedet har dette skiltet: Godkjent_verksted_Meca

I Norge er det Statens vegvesen som godkjenner bilverksteder. Godkjenningen reguleres av forskrift om kjøretøyverksted, fastsatt av Vegdirektoratet. Forskriften stiller strenge krav til både lokaler, teknisk utstyr, kompetanse og kvalitetsstyringssystem. Det er nøyaktig de samme kravene som stilles til både frie verksteder og merkeforhandlerens verksted. Alle MECA verksteder er godkjent av Statens vegvesen.

 

FRITT VERKSTEDVALG SIDEN 2002

 

EU’s konkurransekommisjon har til hensikt å balansere makten i bilindustrien, og i prinsipp gi makten til forbrukeren, gjennom økt konkurranse på like vilkår. Dette reguleres i forordningen r 1400, som trådte i kraft 1. oktober 2002. Denne forordningen er revidert og videreført flere ganger siden.

 

Konkurransetilsynet i Norge ønsker å gjøre bileiere bevisste på at de selv kan velge bilverksted uten å miste garantien.

 

  • Bilprodusent og merkeforhandler er ansvarlige for mangler som fantes da kjøretøyet ble solgt til kunde.
  • Verkstedet er ansvarlig for mangelfullt utført arbeid eller mangelfulle reservedeler som monteres i forbindelse med service.

 

Dette handler om vanlig service og reparasjonsarbeid på bilen, der du selv betaler - da velger du selv det verkstedet du ønsker. Det kan være mest praktisk, det billigste alternativet, den beste servicen, innehaveren er en bekjent eller noe annet – det er ditt valg.

 

Reklamasjonssaker, garantisaker eller annet som bilprodusenten bekoster, eller når produsenten trekker tilbake et produkt pga. feil, kan kreves utført hos merkeverksted.

 

DU ER «PÅ DEN SIKRE SIDEN» NÅR DU VELGER MECA!

 

Du trenger altså ikke velge et merkeverksted for å være på den "sikre siden" når bilen skal vedlikeholdes i løpet av nybilgarantien. Bilprodusenten kan gi inntrykk av at du må velge dem, men slik er det ikke. De kan ikke kreve at service og reparasjoner skal utføres ved merkeverkstedet. Det er din bil - og ditt valg når du skal velge bilverksted. MECA tilfredsstiller alle krav fra bilprodusenter og Statens vegvesen.

 

Meca_bestill_time

 

HUSK AT Du har full garanti- og reklamasjonsrett enten du benytter et merkeverksted eller et frittstående verksted.

 

Relaterte sider: