MECA markedet

Markedet

Markedet for vedlikehold av biler er i løpende forandring. Nye produkter, tjenester og vilkår presenteres nærmest på daglig basis. Markedet er stabilt, med en årlig vekst på noen prosent. Markedet styres av faktorer som antall kjørte km, antall biler som går på våre veier samt bilenes alder. 

Frittstående verksteder og merkeautoriserte verksteder

Tradisjonelt sett er markedet inndelt i to typer aktører. De frittstående verkstedene, som har en større andel av eldre biler, og de merkeautoriserte verkstedene som har en større andel nyere biler. Innen nybilsegmentet har de merkeautoriserte verkstedene i senere år fått hardere konkurranse fra de frittstående verkstedene i takt med at disse organiserer seg i verkstedkjeder.

 

Den tekniske utviklingen akselererer

En av de tydeligste forandringene i vår bransje er den stadig raskere tekniske utviklingen. I forbindelse med at bilparken er blitt stadig mer teknisk komplisert, er det blitt stadig mer nødvendig å benytte avansert teknisk utstyr for å diagnostisere bilene. PC-er og avanserte diagnosesystemer har en stadig større del i mekanikerens hverdag. Dette har skapt et stadig større behov for kurs og videreopplæring. De økte kravene til teknisk kompetanse har også medført at flere verkstedarbeider krever akkreditering, hvilket medfører et økt behov for administrasjon, dokumentasjon og rapportering.

 

EU-regler skaper nye muligheter

Hensikten med reglene i gruppeunntaket er å sikre bileiernes rett til å få service, vedlikehold og reparasjoner på sine kjøretøy på det verksted de selv velger, til priser som styres av fri konkurranse i markedet. Bileieren står fritt til å levere inn bilen der hun selv vil, uten å risikere at bilens garantier går tapt.

 

Fremtidens forbruker i førersetet

Den enkelte bileiers behov og ønsker er også i tydelig forandring, både generelle forandringer i forbruksmønsteret og spesifikt for vår bransje. Våre sluttkunder blir stadig bedre til å sammenlikne priser, kvalitet, produkter og tjenester. Vi kan også se en større bevegelighet blant forbrukerne. Vi flytter oftere, både innen landet og over landegrenser, og vi reiser mer. Dette skaper et større behov for trygghet og enkelhet i valg av bilverksted, til fordel for kjeder med sterke varemerker.